Home » Streams

Streams

Streams Huis van Gebed maakt onderdeel uit van Stichting Streams. Streams is een beweging van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus en dit handen en voeten willen geven in het dagelijks leven.

Vanuit het verlangen om een plaats te creëren waarin mensen tot hun bestemming kunnen komen, zijn zeven locaties in Nijkerk beschikbaar gesteld. Ontmoetingsplekken waar activiteiten worden georganiseerd om talenten te ontwikkelen, ontmoetingen te hebben, gesprekken te voeren en het leven te vieren.

Op die manier wil Streams dienstbaar zijn en Gods Koninkrijk zichtbaar maken in de samenleving.

Lees hier meer over Streams