Home » Historie en missie

Historie en missie

Streams Huis van Gebed is gevestigd in de Tweede Pastorie, een monumentaal pand in het centrum van Nijkerk. De Tweede Pastorie was in 1749 de ambtswoning van Ds. Gerardus Kuypers. Het was de plek waar in die periode veel mensen diep zijn aangeraakt door de Heilige Geest.
Vanuit heel Nederland werden mensen naar deze plek getrokken en zelfs buiten de landsgrenzen heeft deze opwekking naam gemaakt als de “Nijkerkse beroeringen”.

Vanwege deze beroeringen werden de drukke samenkomsten zowel door kerkelijke leiders als van overheidswege verboden. Hierdoor doofde de opwekking, maar we zien nu 275 jaar later hoe de Geest weer opnieuw mensen naar deze plek heeft geroepen om Hem aan te roepen. We geloven dat God oude bronnen weer wil openen… 

Klik hier voor onze digitale flyer met meer informatie over de Nijkerkse beroeringen en de Tweede Pastorie.

We hebben daarom niet alleen een lokale of regionale missie. We doen ook voorbede voor het land. Ondermeer via de maandelijkse gebedsdagen ‘Let it Rain’ op elke derde zaterdag van de maand, waar iedereen welkom is om mee te bidden. In het verleden hebben we diverse landelijke gebedsdagen mogen organiseren en dat zullen we blijven doen. We zullen deze activiteiten bekend maken via de socials en onze agenda.