Home » Bestemming

Bestemming

Elk gebed is een steen,
God geeft het cement;
Hij verbindt – voegt aaneen
Ik ben met jij bent.
Hij herstelt het vertrouwen
bij elke stap die je zet
om samen te bouwen
aan een huis van gebed.

Het Huis van Gebed is een plek van ontmoeting en verbinding. Met God en met elkaar. Daarbij spelen gebed en aanbidding een belangrijke rol. Bidden is luisteren naar wat de Vader wil zeggen. Van Mozes werd gezegd dat God tot Hem sprak van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt (Ex. 33: 11). Zo dichtbij mogen we bij God komen, dat we als het ware Zijn fluisterstem mogen horen. Jezus zegt tot ons:
‘Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb’ (Joh. 15: 15). Wat bijzonder! God wil een Vader zijn en Jezus onze Vriend. Door Zijn Geest wil Hij het hart van de Vader openbaren. Is dat niet iets waar je tijd voor wilt vrijmaken?
Het Huis van Gebed wil een plek zijn waar we dat samen mogen beleven. Harten delen met God de Vader. Wil je daarbij zijn? Je bent van harte welkom!

Er liggen veel verlangens en ideeën voor Streams Huis van Gebed. Natuurlijk zal de focus daarbij liggen op gebed, voorbede, aanbidding, toerusting en creativiteit, maar we hebben nu de mogelijkheid om dat op zoveel verschillende manieren vorm te geven.
Het Huis van Gebed heeft diverse gebedskamers, spreekruimtes, een serre om te lezen en elkaar te ontmoeten, een creatieve ruimte en een toerustingsruimte voor Bijbels onderwijs.

Bidden kan je namelijk op verschillende manieren; met elkaar of alleen. Expressief of intiem. Met muziek of in stilte. In het Huis van Gebed is dat allemaal mogelijk. Er zijn gebedskamers waar je in groepsverband kunt bidden, maar ook ruimtes waar je alleen mag zijn, samen met God. Want het is niet altijd mogelijk om dat thuis te beleven, omdat je daar soms wordt opgeslokt door de drukte van je gezin of door andere zaken die je afleiden. Daarom wil het Huis van Gebed die plek bieden, midden in het centrum van Nijkerk, maar toch in de rust van Gods Aanwezigheid.

Er is ook een creatieve ruimte waar je, datgene wat je van God ontvangt of ervaart kunt uiten door te schilderen of te tekenen of op een andere expressieve manier kunt uitdrukken. En als dit een nieuw gebied voor je is, dan zullen er workshops zijn waar je dat kunt leren om daarin te groeien en te ontwikkelen.