Home » BLOG » WE HEBBEN EEN KEUZE

WE HEBBEN EEN KEUZE

In mijn stille tijd met God vanmorgen gaf Hij mij de volgende tekst: Galaten 5 vers 20. Een liefdevolle ‘reminder’ ervaar ik uit Zijn hart. Een licht wat schijnt daar waar duisternis wil roven en kapot maken. En de duisternis gebruikt van alles. Zijn handelen is zo slinks en zo verleidend. Wij allemaal hebben daar mee te maken. En allemaal zullen we onze ‘fouten’ maken. Want ook al zijn we in Christus vrij van zonden, we hebben elke dag te maken met onze aardse natuur. En de prikkels en pijlen die op ons afgevuurd worden kunnen we alleen met God weerstaan.


Het is een strijd van machten en krachten en niet van mens tot mens. We zullen ons geestelijk moeten wapenen (Efeze 6). En onszelf onderzoeken. Waar liggen mijn bressen en hoe kan satan mij gebruiken voor zijn duistere plan? Laat God je openbaren de dingen die jezelf niet ziet. Laat God je denken en voelen doorwaaien zodat Zijn waarheid je vrij kan maken. Want we zijn waarlijk vrij als we dat laten doen. Zijn Geest zal ons ons hart openbaren en wij mogen dan alles bij God neerleggen. Hij zal van ons afnemen waar we afstand van willen doen. Hij zal de lege plekken die dan ontstaan vullen met Zijn liefde, wijsheid, genade en waarheid.

We zullen onszelf en die ander vergeven omdat Hij ons vergeving heeft beloofd. Als een onbeschreven, wit en schoon blad mogen we zijn. Elke dag opnieuw mag Hij Zijn woord op ons schrijven en mogen we ons laven in Zijn vrede. Elke dag opnieuw mogen we meebouwen aan Zijn koninkrijk, bestaande uit vrede, vreugde en Zijn rechtvaardigheid.

Laten we ons hart bewaren en laten we ons hart geven aan alleen God. Zodat de onderlinge liefde mag stromen. We doen niet voor elkaar onder in ons menszijn maar als we God centraal zetten in ons leven dan is er hoop. We hebben allemaal ons eigen ‘point of view’ in ons gezamenlijk contact. We hebben waarschijnlijk ook onze eigen gekwetste gevoelens en pijnlijke momenten gehad.

Maar één ding weet ik: satan is erop uit om de waarheid te verdraaien, ruis te geven, dingen groter te maken dan ze zijn, iets in een ander daglicht te zetten etc, en zo mensen uit elkaar te drijven. Satan wil verwijdering want een verenigd volk daar zit kracht. En satan kan dat doen als er ingangen bij ons zijn.

Laten we allemaal ons bewust zijn van dat we een keuze hebben. Een keuze om te kiezen wie we dienen. Want onze keuzes hebben effect en impact. Ook voor de generatie na ons. Laten we ons bewust zijn hoe we handelen en hoe we spreken. Hoe we kiezen om, om te gaan met elkaar. En laten we dan vooral beginnen naar onszelf te kijken. Niet vanuit schuld maar vanuit nederige erkenning dat we als mens struikelen en dat we God en elkaar nodig hebben om samen die wedloop van het leven goed te lopen.

– Paulien Vreugdenhil