Home » Toerusting en onderwijs 

Toerusting en onderwijs 

Naast gebed, voorbede, aanbidding en creativiteit is toerusting een belangrijke pijler van Streams Huis van Gebed. De opdracht van Jezus was niet alleen om te bidden en van Hem te getuigen, maar ook om discipelen te maken. Dat is niet een eenmalige opdracht van kennisoverdracht, maar een proces van altijd blijven leren te wandelen in de voetstappen van Jezus.

In samenwerking met een aantal meewerkende kerken in Nijkerk organiseren we elk kwartaal ‘Going Deep’, een succesvolle serie van drie verdiepingsavonden rond Bijbelse thema’s. Op deze avonden wordt er niet alleen onderwijs gegeven, maar gaan we ook met elkaar in gesprek. Het zijn avonden van ontmoeting, toegerust worden en harten delen met elkaar.

Naast ‘Going Deep’ zullen er diverse andere momenten zijn van toerusting en onderwijs, met diverse sprekers over verschillende onderwerpen. In onze agenda en via de socials zullen we daar bekendheid aan geven.