Home » Ruimten

Ruimten

Het eerste Huis van Gebed dat in de Bijbel wordt genoemd is de tabernakel
die gebouwd werd volgens de richtlijnen die Mozes van God ontving. De
tabernakel was een grote tent van rood- en blauwgekleurde kleden die stond
in een voorhof van witlinnen kleden (Exodus 26:1, 38:9). Bij de inrichting van
de gebedskamers op de begane grond is uitgegaan van deze kleuren.

Rode kamer 
Rood staat symbool voor het bloed van Jezus, maar is ook de kleur van liefde, vergeving en
genade. De olijfgroene meubels zijn het teken van de (olijf)olie en zalving van de Heilige Geest, naar Psalm 133: ‘Zie hoe goed en lieflijk het is als we eensgezind samenkomen; het is als kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op het priesterkleed…’ 

In de rode kamer komen Streams-medewerkers elke dinsdagochtend samen voor gezamenlijk gebed en aanbidding. De intieme rode kamer is geschikt om samen te komen in klein verband. Ook wordt deze kamer gebruikt als stiltekamer of om je een moment terug te trekken voor persoonlijk gebed.

Blauwe kamer
Blauw is de kleur van levend water; van de kracht en de vreugde van de Heilige Geest. 

De vreugde van vervulde beloftes die we mogen uitbidden, naar Jesaja 43: ‘Zie Ik maak iets nieuws, nu zal het ontkiemen, zult u dat niet weten? Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis…’

De koninklijke kamer en suite wordt gebruikt voor samenkomsten voor grotere groepen, ontmoetingen met gasten en voor gezamenlijk gebed. Het blauwe schilderij aan de muur staat symbool voor de vreugde van een nieuw begin. De klaprozen als teken van hoop.

Witte kamer

Wit staat voor heiligheid, verlossing en zuivering. Zoals de Voorhof de plaats was van ontmoeting, zo is de witte kamer de kamer voor ontmoeting en verbinding. De ronde tafel is geschikt om samen avondmaal te vieren of met elkaar te vergaderen. Het grote schilderij verwijst naar die maaltijd op de gedekte tafel in de tuin, terwijl het schilderij Licht de richting aan geeft waar verlossing vandaan komt; ‘Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht’ (Psalm 36: 10).