Home » BLOG » Omgeploegde aarde

Omgeploegde aarde

Het doel van God voor ons leven is dat het vruchtbaar is. In de Bijbel wordt daarvoor als metafoor vaak een veld vol koren gebruikt. Maar een veld staat niet zomaar vol met koren. Daar gaat wel wat aan vooraf. Psalm 65 laat zien hoe God dat doet. David zegt letterlijk in vers 10 en 11: 
U geeft hun koren; ja, zó geeft u het:
U doordrenkt zijn omgeploegde aarde
Het proces begint dus met het omploegen van de aarde. Wat is die aarde in deze metafoor? Dat kan ons hart zijn, ons karakter of ons lichaam. 

Omploegen is een ongemakkelijk proces. Dan wordt de aarde ondersteboven gehaald. De grond wordt op grote diepte losgewoeld en klaargemaakt om het zaad en het water te ontvangen. Het onkruid wordt losgemaakt van haar wortels, zodat het verwijderd kan worden. Dat kan pijnlijk zijn want als we de beeldspraak toepassen op onszelf, kan dit betekenen dat onze vaste denkpatronen worden opgeschud en losgewoeld. De ploeg is dan vaak een spiegel die wordt voorgehouden, waarin je jezelf ziet reageren op de prikkels die op je afkomen. Meestal gebruikt God daar mensen voor of omstandigheden. Het kan ook zijn dat je lichamelijk wordt verzwakt. Niet dat God ziekte geeft in ons leven maar Hij kan dit wel gebruiken om ons in een dieper proces van overgave en loslaten te brengen. Zoals dat in het leven van Job gebeurde. 

God wil het zaad van geloof laten vallen in de aarde die klaargemaakt is om het te ontvangen. Hij weet dat het anders verloren kan gaan. Jezus vertelde daarover in de gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13): Alleen dat deel wat in goede aarde viel gaf vrucht. Goede aarde is de aarde die is omgeploegd. En dan is daar de belofte van vers 11:
U doordrenkt zijn omgeploegde aarde, U doet water in zijn voren dalen, 
U doorweekt het met regendruppels. 
God belooft de regen! Een prachtig beeld van de Heilige Geest die Zijn verfrissing wil geven. 
Wat verlangen we daarnaar, maar het één kan niet zonder het ander. Als we willen dat de regen korenvelden geeft, dan hoort het omploegen van de aarde er dus ook bij. 

Als we bidden om een vruchtbaar leven of als we bidden om meer geloof, dan moeten we niet vreemd opkijken als onze aarde wordt omgeploegd. Dat er dingen gebeuren die ons uit onze veilige comfortzone halen en ons leven overhoophalen. Wat een troost is het om dan te mogen weten dat God met ons bezig is om ons leven te verdiepen. Er wordt plaats gemaakt zodat het zaad van geloof in goede aarde zal vallen. En dan is daar de belofte dat Hij zal komen om ons te doordrenken. 
Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt (Hosea 6: 3).

De vroege regen is mild en zacht en bedoeld om het zaad te laten ontkiemen. De late regen is uitbundig en overvloedig. De aarde wordt doordrenkt zodat de oogst groot kan zijn. Het dal waar we doorheen getrokken zijn wordt een deur van hoop: Psalm 65 sluit daarmee af: 
De dalen zijn bedekt met koren.
Dat is de belofte van de omgeploegde aarde: Er zal koren op de akker staan.

0 reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *