Home » BLOG » NEDERLAND IN ZWAAR WEER

NEDERLAND IN ZWAAR WEER

Op 5 juli raasde een zware zomerstorm over Nederland. De storm deed zijn naam ‘Poly’ eer aan, want Poly betekent ‘veel’ en de gevolgen van de storm waren ook talrijk. Het waren  vooral de hoge bomen die het moesten ontgelden. Stevige dikke bomen die al vele jaren stonden gingen als lucifershoutjes omver.
Hoewel er geen verband lijkt te zijn met de storm Poly gebeurde er meer in diezelfde nacht dat deze storm over het land raasde. In Den Haag boog het Kabinet zich al vele dagen over het asielbeleid en uiteindelijk liep de crisis zo hoog op, dat besloten werd om er een punt achter te zetten. Het Kabinet viel op vrijdag, maar later werd bekend dat het eigenlijk woensdagnacht al duidelijk was dat de stekker eruit getrokken zou worden.
Net als door de storm de bomen vielen, zo viel ook het Kabinet en leiders die al jaren ‘stevig’ leken te staan, stapten op. Rutte ging, Hoekstra volgde en ook Kaag vertrok. En even later volgden vele anderen. Nederland moest op zoek naar nieuwe leiders.
Is er een verband tussen de storm en de val van het Kabinet? Of viel het één toevallig samen met het ander? We moeten ons beseffen dat er veel gebeden wordt voor het land. In kerken en grote conferenties, maar ook in kleine groepen en samenkomsten. Bidders zijn vaak onzichtbaar, maar hun gebeden voor recht en gerechtigheid worden door God gehoord.
We moeten ons er ook van bewust zijn dat gebed iets losmaakt in de hemelse gewesten. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Paulus spreekt in Efeze 6 over een strijd die niet plaatsvindt tussen mensen, maar in een onzichtbare wereld tussen hemelse machten. Die geestelijke strijd is ook vaak in het natuurlijke zichtbaar. Denk maar aan de plagen in Egypte, de storm op het meer of de duisternis bij de kruisiging en de aardbeving na de lofzang van Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi.
En waar ging de Kabinetscrisis over? Dat ging vooral over het migratiebeleid. Een meningsverschil over gezinshereniging van asielzoekers en vluchtelingen. En dat raakt toch het hart van God, want God is een God van het gezin. De God van Abraham, Izaäk en Jakob. De God Die Zich ontfermt over de weduwen en wezen, maar ook over vluchtelingen, de hulpbehoevenden en de kwetsbaren in deze wereld. Het kan zomaar zijn dat Poly zowel een natuurlijke als geestelijke storm was, waardoor in ons land ruimte wordt gemaakt voor vernieuwing en verandering.
Er zijn de laatste decennia keuzes gemaakt waardoor ons land in zwaar weer terecht is gekomen. Nederland heeft steeds meer haar christelijke wortels losgelaten en dat heeft gevolgen. Daarom is het belangrijk om op de bres te staan en voorbede te doen. Laten we bidden dat er leiders opstaan die het hart van God weer willen zoeken. Dat we ons, net als de verloren zoon, weer omkeren en terugkeren naar de Vader. Hij staat met open armen op ons te wachten.

– Cees Klepper