Home » BLOG » Het belang van vaders en moeders

Het belang van vaders en moeders

Bij onze gebedsmomenten voor ons land bemerken we steeds weer een urgentie om te bidden voor de jeugd. Er komt ook nogal wat op hen af in deze tijd. Steeds meer worden ze beïnvloed door prikkels die vanuit de (Social) media op hen afkomen. Prikkels die niet altijd voortkomen uit een positieve bron en die vooral impact hebben op het zelfbeeld van deze jongeren. Naast alle berichten op Tiktok, Insta en Facebook die door iedereen maar geplaatst wordt zonder altijd het waarheidsgehalte te toetsen, zijn er ook heel veel social influencers actief op deze platforms die de jeugd rechtstreeks kunnen aanspreken. Ze droppen hun boodschap via allerlei video’s, foto’s of nieuwsberichten en jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit zijn daar extra gevoelig voor. 

Tijdens één van de laatste ‘Let it rain!’-sessies waarbij we in ons Huis van Gebed maandelijks voorbede doen voor Nederland, was er een indruk van een doolhof waarin jongeren verdwaald rondliepen. Er was geen ouder die hen begeleidde of hen vertelde waar de uitgang was. In onze voorbede werden we ertoe aangemoedigd om te bidden voor heelheid van gezinnen en vooral dat de vaders en moeders hun plek weer innemen die God voor hen heeft bedoeld. 

Wat is die plek? In de Bijbel lezen we hoe met name de vaders een belangrijke rol hebben om hun kinderen geestelijk naar volwassenheid te begeleiden. Zo zijn er twee voorbeelden van vaders te vinden, waarvan de één leidde tot redding van een heel volk en waar bij de ander precies het tegenovergestelde gebeurde. 

Dat eerste voorbeeld was Mordechai die, hoewel hij niet Esters vader was, wel die rol had gekregen.  We lezen hoe hij, na de dood van Esters ouders, haar als dochter had aangenomen. Door het hele boek Ester heen lezen we hoe hij voor haar zorgde. Zelfs als ze aan het hof van de koning komt, blijft Mordechai altijd in de buurt om haar adviezen te geven. Iets wat uiteindelijk leidt tot ontmaskering van vijand (Haman) en tot redding van het Joodse volk (Ester 7: 1-10 e.v.).

Het slechte voorbeeld als vader werd gegeven door Eli, die alle autoriteit als opvoeder van zijn zoons had verloren. De zonen van Eli waren mannen die nergens voor terugdeinsden lezen we in 1 Samuël 2: 12. Ze maakten misbruik van het recht dat ze als priesters hadden op een deel van de offergaven en ze sliepen met de vrouwen die dienstdeden in het heiligdom. Eli waarschuwde wel, maar had totaal geen overwicht op ze. Dat kwam vooral omdat Eli zelf meeprofiteerde van het offervlees dat zijn zonen misbruikten (1 Samuël 2: 29). Uiteindelijk leidde dat tot een oordeel van God waarbij de ark geroofd werd en dertigduizend man sneuvelden, waaronder ook de beide zonen van Eli. Dat slechte nieuws leidde vervolgens tot de ondergang van Eli zelf.

De les die we hieruit kunnen leren is dat het volk dat zijn nieuwe generatie meeneemt in Gods waarheid de zegen daarvan zal zien. Niet voor niets zegt God daarover: ‘Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg (Deut. 6: 6). Het bijbrengen van Gods waarheid en de normen en waarden die daarbij horen begint thuis. Daarvoor zijn vaders en moeders nodig en geen social influencers. Daarom is de veiligheid van een hecht gezin van levensbelang.

De vijand zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi (1 Petrus 5: 8). Hij sluipt ook rond door de digitale wereld en werpt zich op jongeren die nog volop aan het ontwikkelen zijn en onbevangen in zijn netten terecht kunnen komen. 

Laten we bidden dat er (geestelijke) vaders en moeders zullen zijn die over hen waken en hen uit het doolhof vandaan kunnen trekken. Er is een Vader die met open armen op hen staat te wachten.

0 reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *