Home » Groene kamer

Groene kamer

Groen is de kleur van nieuw leven. Voordat het nieuwe leven tevoorschijn komt, moet het oude eerst sterven. Zoals Jezus vertelde over de graankorrel die moest sterven om vrucht te kunnen dragen (Joh. 12: 24). De groene kamer is de ruimte voor loslaten en doorbraak. Daar kan een worsteling aan voorafgaan, zoals Jakob met God worstelde in Pniël (Gen. 32: 24) of zoals Abraham zijn zoon moest loslaten op Moria (Gen. 22). Vanwege die strijd wordt zo’n gebedskamer in het Engels ‘warroom’ genoemd.

Het kan soms een worsteling zijn om tot overgave aan God te komen, zoals een vrouw in barensweeën kan zijn. God wil ons met Zijn zegen bevruchten zodat het nieuwe geboren kan worden.

Wees stil, (staak de strijd) en weet dat Ik God ben’ (Psalm 46: 10).