Home » Bovenzaal

Bovenzaal

Een doorgang verbindt de bovenverdieping van de Tweede Pastorie met Verlaat, waar de Bovenzaal is ingericht voor grotere samenkomsten. Deze wordt vooral benut voor trainingen en workshops.

De naam is ontleend aan de Bovenzaal waar Jezus met Zijn discipelen Avondmaal vierde, maar ook waar de discipelen op Pinksteren bijeen waren in gebed. Een toepasselijke naam voor een locatie waar zowel onderwijs wordt gegeven als gebedssamenkomsten worden georganiseerd.